1 WEEK
GRATIS FITNESS

MELD JE
SNEL AAN!
Lees meer

Privacyverklaring.

Privacyverklaring met ingang van 25 mei 2018

Line up Fitness- en Bewegingscentrum Line up Fitness- en Bewegingscentrum, gevestigd aan Ten Borchwardplein 18, 5591ML Heeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.line-up.nl Ten Borchwardplein 18, 5591ML Heeze +31402264656
Steffie Loots is de Functionaris Gegevensbescherming van Line up Fitness- en Bewegingscentrum zij is te bereiken via info@line-up.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Line up Fitness- en Bewegingscentrum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je er van overtuigd bent dat wij toch zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@line-up.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Line up Fitness- en Bewegingscentrum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Line up Fitness- en Bewegingscentrum analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Line up Fitness- en Bewegingscentrum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Line up Fitness- en Bewegingscentrum) tussen zit.

Line up Fitness- en Bewegingscentrum gebruikt een computersysteem waarin persoonsgegevens verwerkt worden: -Cashline, dit is een systeem waarin onze klantenadministratie verwerkt wordt.
Hierin worden o.a:
– Uw persoonsgegevens zoals hierboven aangeven opgeslagen
– Via een pasjes systeem (waarin u zelf de ledenpas door de pashouder haalt) bijgehouden wanneer u onze sportschool bezoekt.
– Afboekingen gedaan van uw betaalrekening voor de contributie die u verschuldigd bent.
– Het aantal leden en de retentie bijgehouden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Line up Fitness- en Bewegingscentrum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens: telefoonnummers, e-mail, inforegel, geslacht > Bewaartijd 3 maanden > Reden: Zodat er via het systeem geen ongewenst contact gelegd kan worden met een oud-lid.
Alle overige persoonsgegevens zoals hierboven aangegeven > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: Deze informatie kan relevant zijn voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Line up Fitness- en Bewegingscentrum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Line up Fitness- en Bewegingscentrum gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Line up Fitness- en Bewegingscentrum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@line-up.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Line up Fitness- en Bewegingscentrum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Line up Fitness- en Bewegingscentrum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@line-up.nl

Fitness
fixed-col-3-img1

Fitness is gezond voor iedereen. Bewegen in je eigen tempo om lekker fit te blijven.

LEES MEER
Groepslesrooster
fixed-col-3-img1

Meer weten over de tijden onze groepslessen? Bekijk hier een overzicht van ons groepslesrooster.

LEES MEER
Personal training
fixed-col-3-img1

Snel resultaten behalen? Ontdek de voordelen van het trainen met een personal trainer bij Line-up Fitness.

LEES MEER

Jouw doelstelling

Bij Line-up Fitness is er aandacht voor wat jij wil bereiken en hoe je dit wil gaan doen. Om je doelen te behalen kun je ervoor kiezen om een van de vele motiverende groepslessen te volgen, individueel te gaan fitnessen of een combinatie van beiden. En je kunt gratis begeleid worden door onze professionele instructeurs die een op maat gemaakt trainingsschema voor jou kunnen maken!

Doe de gratis fittest
logo-ico